Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli, Nauczyciele,

witamy Państwa w kolejnym roku szkolnym w osiemnaste urodziny firmy, które obchodzić będziemy na początku przyszłego roku i, na które już dziś zapraszamy wszystkich związanych z nami menadżerów. Będą one odbywały się we wszystkich miastach, w których prowadzimy szkolenia, a szczegóły poznacie Państwo już wkrótce.

W tym sezonie chcielibyśmy w firmie wielokrotnie i w różnych wątkach odpowiedzieć na często zadawane przez nauczycieli pytanie: Co bardziej determinuje zachowanie ludzkie – geny, czy środowisko? Zatem nowym wątkiem, o którym chcemy rozmawiać z dyrektorami i nauczycielami na naszych szkoleniach jest temat genetycznej osobowości człowieka, czyli Analizy Biostrukturalnej i jej wpływu na ludzkie zachowania. Wątek ten jest związany z ewolucją osobowości, która przewija się jako ważny kontekst szkoleń. Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce Szkolenia dla nauczycieli i Akademia Menadżera oraz w zakładce Programy Szkoleń.

Inną nowością są zajęcia, które chcemy zaproponować jako Doświadczenia Własne. Jest to forma pośrednia między warsztatem, a terapią, kierowana dla dyrektorów i nauczycieli, którzy w określonym, ważnym dla siebie obszarze chcieliby zatrzymać się i doświadczyć czegoś więcej. Spotkania będą się odbywały tylko w małych, dwunastoosobowych grupach. Tematyka pracy z własnymi doświadczeniami dotyczy różnorodnych wątków: stawiania granic, porządkowania ról zawodowych i prywatnych, radzenia sobie z porażką…Ważną rolę w tego rodzaju zajęciach odgrywa różnorodność sposobów widzenia wszystkich uczestników grupy. Dzięki wymianie różnych możliwości, nadawania znaczeń, osoba podejmująca pracę z własnymi doświadczeniami może zyskać nowe spojrzenie na dotychczasową sytuację, samego siebie, życiowe role itp. Zawiera to także pożądane rozszerzenie własnych możliwości wyboru poprzez generowanie i nadawanie nowych znaczeń swojej historii. Prowadząca stosuje w pracy różne techniki w celu pobudzenia i ubogacenia procesu doświadczania. Obok podstawowego repertuaru dochodzą elementy dynamiki grupy, wizualizacja, konstelacje. Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce Programy Szkoleń/Doświadczenia Własne.

Przygotowujemy się też do stworzenia projektu o Wielokulturowości, którego celem jest wypracowanie rezultatów o charakterze uniwersalnym. Dzieciom i młodzieży szkolnej potrzebna jest wiedza, która przygotuje młodych ludzi do rozwijania świadomości w zakresie wielokulturowości w obliczu zmian jakie zachodzą we współczesnym świecie, która pomoże młodzieży w kształtowaniu umiejętności życia w wielokulturowym społeczeństwie, asymilacji i pokonaniu barier, uprzedzeń w wyborze swojej drogi edukacyjnej lub zawodowej. Szczegóły znajdziecie Państwo w Zakładce - Wielokulturowość w edukacji.

Od grudnia 2021 roku prowadzimy wyjazdowe szkolenia dla Menadżerów oświaty. Ponieważ przypadły one Państwu do gustu kontynuujemy je również w tym roku szkolnym. Szczegóły w zakładce – Aktualności.

Obecnie prowadzimy szkolenia w trzech formach:

Najbardziej popularną i najczęściej udoskonalaną podczas ostatniego roku szkolnego formą spotkań z nauczycielami są szkolenia hybrydowe.

Są one nagrane w postaci filmu, który uczestnicy szkoleń – nauczyciele mogą obejrzeć w dowolnym czasie, wrócić do ważnych kwestii, a co najważniejsze zadać pytanie, czy doprecyzować treści w rozmowie indywidualnej z trenerem, na platformie Zoom.

Dzięki dialogowi, jaki podjęliście Państwo z nami, szkolenia te są cały czas udoskonalane zarówno pod względem technicznym, jak i komunikacyjnym. To właśnie taka forma szkoleń paradoksalnie umożliwia najlepszy kontakt między uczestnikami, a prowadzącym spotkanie, gdyż uczestnicy mają czas na przemyślenie treści i porozmawianie o wątkach, które najbardziej ich interesują, często indywidualnie. Szkolenia hybrydowe Dyrektor może spokojnie zaplanować i zrealizować terminowo, ponieważ linki do szkoleń hybrydowych nauczyciele otrzymują na trzy tygodnie i zawsze można ich żywotność przedłużyć o kolejne dni. Zatem w niestabilnym czasie, można zrealizować cykl szkoleń planowo i ekologicznie dla nauczycieli, gdyż mogą je odbywać w zaciszu domowym, w sprzyjających okolicznościach. W ubiegłym roku szkolnym najczęściej zamawiane przez Dyrektorów były właśnie szkolenia filmowe z możliwością konsultacji, dlatego pomimo dużej inflacji, zdecydowaliśmy się nie podwyższać cen tych zajęć i zwiększyć ilość nagranych szkoleń. Pełną ich ofertę znajdziecie Państwo w zakładce SZKOLENIA HYBRYDOWE.

Podczas pandemii narodziła się też idea powstania Akademii Menadżera. Wielu Dyrektorów podejmuje współpracę w zakresie szkoleń, mających na celu rozwój kompetencji menadżerskich, liderskich, coachingowych. Ze względu na duże zainteresowanie ciągle powstają nowe tematy. Pełna oferta została umieszczona w zakładce SZKOLENIA – AKADEMIA MENADŻERA OŚWIATY.

Zdalne nauczanie i utrudniony kontakt z rodzicami dzieci i uczniów spowodował bardzo duże zainteresowanie nauczycieli szkoleniami związanymi z budowaniem dobrych relacji w obszarze współpracy z rodzicami. Tylko w ostatnich 2 miesiącach ubiegłego roku szkolnego firma przeszkoliła około 800 nauczycieli z tego zakresu. To zainspirowało nas do stworzenia AKADEMI PARTNERSKIEJ RELACJI Z RODZICEM. Pełna oferta została umieszczona w zakładce SZKOLENIA.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Nami i współpracy.
Z poważaniem i miłym pozdrowieniem
Marzena Frąckowiak - Świtkowska
Właścicielka firmy