Oświadczenie

Jako właścicielka firmy Pracownia Inżynierii Personalnej z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Szczepana 5/1, NIP: 783-130-38-53 oświadczam, że zadania statutowe firmy obejmują doskonalenie nauczycieli. Zatem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli – Dziennik Ustaw z dnia 23 stycznia 2019 roku – Warszawa, szkolenia realizowane przez firmę mogą z owego dofinansowania korzystać.

Marzena Frąckowiak –Świtkowska
Pracownia Inżynierii Personalnej
Ul. Św. Szczepana 5/1
61-465 Poznań