„Innowacyjne techniki zarządzania ludźmi w kryzysie

Dlaczego niektórzy menadżerowie prawie zawsze odnoszą sukces?”

Cel szkolenia:

Proponowany czas trwania szkolenia:

10 - 18 z przerwą obiadową od 13.30 - 14.15 oraz dwoma krótkimi przerwami.

Cena zawiera:

Forma szkolenia:

Program merytoryczny

 1. SZTUKA PERSWAZJI W ZARZĄDZANIU.

  • Poznanie słów działających na podświadomy umysł odbiorcy.
  • W jaki sposób „łączniki” wpływają na dialog z pracownikiem?
  • Tajemnicza moc implikacji w rozmowie z pracownikiem.
  • Odkryj potęgę presupozycji w komunikacji z pracownikiem.
  • Cytat jako narzędzie skutecznej komunikacji.
 2. KREOWANIE I ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM MENADŻERA:

  • Motywy manipulacji wywieranym wrażeniem.
  • Natura autoprezentacji menadżera.
  • Ocena wrażenia wywartego na pracownikach.
  • Taktyki – opisywanie siebie, wyrażanie postaw , publiczne atrybucje itp.
  • Motywy autoprezentacji, kreowanie wizerunku dobrego menadżera.
 3. TECHNIKI KOMUNIKACYJNE JAKO NARZĘDZIE ZARZADZANIA PERSONELEM.

  • Do jakiego schematu interpersonalnego mam skłonność, czyli jak się komunikuje z pracownikami? ( psychotest)
  • Innowacyjne techniki zarządzania personelem.
  • Na czym polega umiejętność skutecznej komunikacji z pracownikiem?
  • Techniki komunikacyjne : parafraza, modelowanie, klasyfikacja.

„W jaki sposób nowe odkrycie uczyniło z perswazji pozytywne narzędzie zarządzania”?

Ekskluzywne techniki NLP w zarządzaniu

Cel szkolenia

Forma szkolenia:

Proponowany czas trwania szkolenia – jednej części:

10 - 18 z przerwą obiadową od 13.30 - 14.15 oraz dwoma krótkimi przerwami.

Cena zawiera:

Część I:

Program merytoryczny

Część II:

Program merytoryczny