O książce

Dlaczego niektórzy nauczyciele zawsze odnoszą sukces?

Poradnik dla nauczycieli

Autorka: Marzena Frąckowiak
Cena 26,00 zł

Główne treści: dobre relacje nauczyciela z uczniami i ich rodzicami, kształtowanie własnych umiejętności interpersonalnych (autoprezentacja, asertywność, techniki NLP), budowanie dobrych relacji z uczniami i ich rodzicami, sztuka rozwiązywania konfliktów i zapobieganie wypaleniu zawodowemu, scenariusze zajęć (m.in. lekcji wychowawczych). Książka składa się z trzech części, podzielonych na rozdziały. Część pierwsza – To, czego chcielibyśmy się nauczyć, a nie mamy czasu na szkolenia traktuje o tym, co możemy robić dla siebie, jak budzić samoświadomość i co z nią robić dalej… Każdy rozdział zawiera definicję i podstawowe techniki dotyczące określonego zachowania, a także sposoby ich praktycznego zastosowania albo też metody obrony przed nimi, gdy ktoś wykorzystuje je przeciwko nam. Część druga – W jaki sposób zbudować dobre relacje z uczniami i ich rodzicami dotyczy spraw zawodowych. Zamieszczone w niej informacje mogą być pomocne nauczycielom w doskonaleniu warsztatu zawodowego i rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych (i nie tylko). Część trzecia – Scenariusze lekcji wychowawczych i innych zajęć dydaktycznych.

Zamów pisząc e-meila na adres: poczta@pracowniapersonalna.eu

Koszt wysyłki: 13,00 zł

Spis treści

 1. Od Autorki
 2. Część pierwsza
  TO, CZEGO CHCIELIBYŚMY SIĘ NAUCZYĆ, A NIE MAMY CZASU NA SZKOLENIA
 3. Rozdział 1. Dlaczego niektórzy nauczyciele zawsze odnoszą sukces?
  1. 1. System wartości
  2. 2. Pasje i hobby
  3. 3. Niepowtarzalność i wyjątkowość
  4. 4. Wkład w większą całość
  5. 5. Misja nie jest celem
  6. 6. Martwienie się... antidotum na sukces
  7. 7. Czas na zmiany
  8. 8. Cała nadzieja w nadziei
  9. 9. Podsumowanie
  10. 10. Najczęściej zadawane pytanie podczas zajęć warsztatowych z nauczycielami
 4. Rozdział 2. Kto jeszcze chce się poczuć kimś wyjątkowym? Jak odkrywać i budować własny potencjał?
  1. 1. Analiza cech osobowości jako element budowania własnego potencjału
  2. 2. Jak wykonać analizę SWOT w celach zawodowych?
  3. 3. Dlaczego czasami wolimy narzekać, a nie działać?
  4. 4. Możemy wszystko!
  5. 5. Jak możemy zmienić ograniczające nas przekonania i poprawić swoją jakość życia?
  6. 6. Sześć kroków do zmiany naszych przekonań
  7. 7. Im bardziej chcemy, aby czegoś nie było, tym bardziej to jest
  8. 8. Najczęściej zadawane pytania podczas zajęć warsztatowych z nauczycielami
 5. Rozdział 3. Sekrety autoprezentacji i efektywnego wystąpienia publicznego
  1. 1. Ważne cztery sekundy…
  2. 2. Taktyki autoprezentacji
  3. 3. Motywy manipulacji wywieranym wrażeniem
  4. 4. Autoprezentacja na wywiadówce
   1. 4.1. Wizerunek prowadzącego
   2. 4.2. Style wypowiedzi
   3. 4.3. Jak koncentrować i podtrzymywać uwagę słuchaczy?
   4. 4.4. Jak radzić sobie z przerywaniem wystąpienia i niesfornym zachowaniem słuchaczy?
  5. 5. Najczęściej zadawane pytania podczas zajęć warsztatowych z nauczycielami
 6. Rozdział 4. Magia skutecznej komunikacji
  1. 1. Komunikacja werbalna i niewerbalna
  2. 2. Techniki skutecznej komunikacji
   1. 2.1. Rapport, pacing i leading
   2. 2.2. Predykaty
   3. 2.3. Parafraza
   4. 2.4. Informacja zwrotna jako zachęta do rozmowy
   5. 2.5. Klaryfikacja
  3. 3. Najczęściej zadawane pytanie podczas zajęć warsztatowych z nauczycielami
 7. Rozdział 5. Asertywność – nie tylko grzeczne mówienie „nie”
  1. 1. Co to jest asertywność?
  2. 2. Obszary zachowań asertywnych
   1. 2.1. Autoafirmacja
   2. 2.2. Radzenie sobie z gniewem
   3. 2.3. Asertywna komunikacja
   4. 2.4. Asertywne mówienie „nie”
   5. 2.5. Wyrażanie krytyki
   6. 2.6. Mimika i intonacja
  3. 3. Asertywne zachowania w sytuacjach trudnych
   1. 3.1. Przyjmowanie krytyki
   2. 3.2. Wyrażanie i przyjmowanie komplementów
  4. 4. Najczęściej zadawane pytanie podczas zajęć warsztatowych z nauczycielami
 8. Rozdział 6. Sztuka rozwiązywania konfliktów
  1. 1. Konflikty i metody ich rozwiązywania
  2. 2. Jak poradzić sobie z irytującą krytyką?
  3. 3. Sekret krytykowania bez obrażania czyichś uczuć
  4. 4. Cytat jako forma przekazania trudnego komunikatu w sposób przyjazny
  5. 5. Czynniki wpływające na rozwiązywanie konfliktów
  6. 6. Techniki wspierające rozwiązanie konfliktu
   1. 6.1. Postaw się w jego sytuacji
   2. 6.2. Święty Mikołaj
   3. 6.3. Ja jestem tobą, ty mną
   4. 6.4. Przypadkowe słowa
  7. 7. Najczęściej zadawane pytania podczas zajęć warsztatowych z nauczycielami
 9. Rozdział 7. Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu?
  1. 1. Ankieta dotycząca stopnia wypalenia zawodowego
  2. 2. Kilka słów na temat stresu
  3. 3. Jak zminimalizować stres?
  4. 4. Metody redukowania stresu i relaksacji
   1. 4.1. Pamiętaj o oddechu
   2. 4.2. Relaksacja mięśniowa
   3. 4.3. Wizualizacja – technika wyobrażeniowa
  5. 5. Świadomość
  6. 6. Zwolnij, aby żyć
  7. 7. Najczęściej zadawane pytania podczas zajęć warsztatowych z nauczycielami
 10. Rozdział 8. Ekskluzywne techniki NLP dla nauczycieli, czyli jeszcze więcej o magii skutecznej komunikacji
  1. 1. NLP – zbiorem technik komunikacji interpersonalnych
   1. 1.1. Modelowanie
   2. 1.2. Programowanie neurolingwistyczne
   3. 1.3. NLP jako postawa, metodologia, technologia
   4. 1.4. Mentalne gruntowanie – technika do samodzielnego stosowania
   5. 1.5. Metamodel – model modeli
   6. 1.6. Metaprogramy – kluczami do umysłu ucznia i rodzica
   7. 1.7. Metaprogramy rozmówcy
  2. 2. Najczęściej zadawane pytania podczas zajęć warsztatowych z nauczycielami
 11. Część druga
  W JAKI SPOSÓB ZBUDOWAĆ DOBRE RELACJE Z UCZNIAMI I ICH RODZICAMI?
 12. Rozdział 1. Jak sobie radzić z roszczeniowym rodzicem?
  1. 1. Roszczeniowość
  2. 2. Czterostopniowa strategia dotycząca kontaktu z osobą roszczeniową
   1. 2.1. Krok pierwszy: słuchać, co mówi nasz rozmówca
   2. 2.2. Krok drugi: stosować parafrazę i okazywać empatię
   3. 2.3. Krok trzeci: poprosić o przysługę
   4. 2.4. Krok czwarty: przygotować niespodziankę
  3. 3. Językowe „sztuczki” ułatwiające rozmowę z roszczeniowym rodzicem
   1. 3.1. Pierwsze magiczne słowo – „nie”
   2. 3.2. Drugie magiczne słowo – „spróbuj”
   3. 3.3. Trzecie magiczne słowo o szczególnej mocy – „ale”
  4. 4. Technika powtórzenia doświadczenia
  5. 5. Najczęściej zadawane pytania podczas zajęć warsztatowych z nauczycielami
 13. Rozdział 2. Warsztat kreatywnego i twórczego myślenia u dzieci i młodzieży
  1. 1. Kreatywne i twórcze myślenie
  2. 2. Trening kreatywności
  3. 3. Techniki kreatywności
   1. 3.1. Strategia Walta Disneya
   2. 3.2. Kolorowe kapelusze de Bono
   3. 3.3. Lista Osborna
   4. 3.4. Mapa myśli
   5. 3.5. Burza mózgów
  4. 4. Najczęściej zadawane pytania podczas zajęć warsztatowych z nauczycielami
 14. Rozdział 3. Kurs pomocy psychologicznej dla nauczycieli, czyli jak pomagać uczniom
  1. 1. Dlaczego pomagamy?
  2. 2. W jaki sposób rozmawiać z uczniem, aby mu pomóc?
   1. 2.1. Szacunek dla osoby, której pomagamy
   2. 2.2. Jak efektywnie zachęcać ucznia do rozmowy?
  3. 3. Pomaganie uczniom w osiąganiu lepszego samopoczucia w trudnej sytuacji
   1. 3.1. Aktywne słuchanie – zadawanie pytań
   2. 3.2. Potwierdzanie usłyszanej wypowiedzi
   3. 3.3. Koncentrowanie się na zasadniczym problemie
   4. 3.4. Informacje zwrotne
   5. 3.5. Klaryfikacja czyli podsumowanie
   6. 3.6. Poszukiwanie rozwiązań
   7. 3.7. Zakończenie rozmowy
  4. 4. Pomaganie uczniom w rozwiązywaniu codziennych problemów
  5. 5. Najczęściej zadawane pytania podczas zajęć warsztatowych z nauczycielami
 15. Rozdział 4. Sekrety skutecznego motywowania uczniów
  1. 1. Czym jest motywacja?
   1. 1.1. Entuzjazm
   2. 1.2. Chęć
   3. 1.3. Awersja
   4. 1.4. Inercja
  2. 2. Rola pozytywnych stwierdzeń
  3. 3. Przekonania ograniczające i sposoby postępowania z nimi
  4. 4. Wskazówki językowe, czyli poszukiwanie tego, co najważniejsze
  5. 5. Emocje – elementem utrudniającym czy pomagającym w rozwiązywaniu problemów?
  6. 6. Model hierarchii poziomów logicznych
  7. 7. Atrakcyjne cele – najważniejszymi czynnikami motywacyjnymi
  8. 8. Najczęściej zadawane pytania podczas zajęć warsztatowych z nauczycielami
 16. Część trzecia
  SCENARIUSZE LEKCJI WYCHOWAWCZYCH I INNYCH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
 17. Rozdział 1. Scenariusze zajęć na temat twórczego myślenia
  1. 1. Twórcze myślenie u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  2. 2. Jak rozwijać twórcze myślenie u dzieci na poziomie szkoły podstawowej?
  3. 3. Jak rozwijać twórcze myślenie u uczniów na poziomie gimnazjalnym?
  4. 4. Warsztat twórczego myślenia u młodzieży na poziomie licealnym
 18. Rozdział 2. Scenariusze zajęć na temat motywowania dzieci i młodzieży
  1. 1. Warsztat motywowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  2. 2. Warsztat motywowania uczniów szkoły podstawowej
  3. 3. Warsztat motywowania uczniów w wieku gimnazjalnym
  4. 4. Warsztat motywowania uczniów na poziomie licealnym
 19. Zakończenie
 20. Bibliografia

« Wróć do spisu publikacji