Publikacje

Klucz do Porozumienia bez Przemocy w życiu nauczyciela.

Poradnik dla nauczycieli

Autorka: Marzena Frąckowiak

Publikacja pt. Klucz do Porozumienia bez Przemocy to zaproszenie do refleksji - jak komunikujmy się w różnych międzyludzkich relacjach ale też, jak odnosimy się do siebie. Czy potrafimy obdarzać siebie empatią, być wdzięczni sobie i ludziom wokół? Audiobook skierowany jest do nauczycieli, ponieważ wychowaniem w duchu empatii dajemy szansę młodym ludziom na samodzielność i wolność myślenia. To, czy młodzi ludzie wychodzący z przedszkoli i szkół, będą skłonni ulegać autorytetom oraz władzy, jak bardzo będą bać się kary i poczucia winy, wynikających z indywidualnego myślenia oraz działania, zależy od nas dorosłych. Od tego na ile damy im przestrzeni i wolności wyrażania swoich potrzeb oraz brania odpowiedzialności za swoje działania.

Zamów pisząc e-meila na adres: poczta@pracowniapersonalna.eu,   Cena 39,00 zł,  Koszt przesyłki - 13 zł.

Dodatki do Audiobooka

Lista uczuć - pobierz dodatek /dokument PDF/

Lista potrzeb - pobierz dodatek /dokument PDF/

Potrzeby wyrażane inaczej - pobierz dodatek /dokument PDF/

Gdy rodzic staje się roszczeniowy

Poradnik dla nauczycieli

Autorka: Marzena Frąckowiak
Cena 28,00 zł

Niniejsza publikacja skierowana jest do dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, pedagogów oraz psychologów szkolnych, którym pomocne mogą okazać techniki oraz metody skutecznej i przyjaznej komunikacji z rodzicem, wskazówki skutecznego przyjmowania krytyki, techniki wywierania wpływu, obrony przed manipulacją. Książka zawiera wyczerpujące odpowiedzi na pytania nauczycieli z zajęć warsztatowych autorki. Poradnik został napisany w sposób praktyczny, aby w konkretnej sytuacji każdy nauczyciel mógł do niego sięgnąć i znaleźć kilka możliwości rozwiązania trudnej sytuacji.

Zamów pisząc e-meila na adres: poczta@pracowniapersonalna.eu

Dlaczego niektórzy nauczyciele zawsze odnoszą sukces?

Poradnik dla nauczycieli

Autorka: Marzena Frąckowiak
Cena 35,00 zł

Główne treści: dobre relacje nauczyciela z uczniami i ich rodzicami, kształtowanie własnych umiejętności interpersonalnych (autoprezentacja, asertywność, techniki NLP), budowanie dobrych relacji z uczniami i ich rodzicami, sztuka rozwiązywania konfliktów i zapobieganie wypaleniu zawodowemu, scenariusze zajęć (m.in. lekcji wychowawczych). Książka składa się z trzech części, podzielonych na rozdziały. Część pierwsza – To, czego chcielibyśmy się nauczyć, a nie mamy czasu na szkolenia traktuje o tym, co możemy robić dla siebie, jak budzić samoświadomość i co z nią robić dalej… Każdy rozdział zawiera definicję i podstawowe techniki dotyczące określonego zachowania, a także sposoby ich praktycznego zastosowania albo też metody obrony przed nimi, gdy ktoś wykorzystuje je przeciwko nam. Część druga – W jaki sposób zbudować dobre relacje z uczniami i ich rodzicami dotyczy spraw zawodowych. Zamieszczone w niej informacje mogą być pomocne nauczycielom w doskonaleniu warsztatu zawodowego i rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych (i nie tylko). Część trzecia – Scenariusze lekcji wychowawczych i innych zajęć dydaktycznych.

Zobacz szczegółowy spis treści »

Zamów pisząc e-meila na adres: poczta@pracowniapersonalna.eu

Koszt wysyłki: 13,00 zł

Ekonomika, podręcznik, cz. 1

Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista dla techników i szkół policealnych
zgodny z programem dla technika ekonomisty 341[02]/MEN/2008.05.20
praca zbiorowa: Marian Pietraszewski, Krzysztof Potoczny, Stanisław Chudy, Marzena Frąckowiak, Radosław Repetowski, Sylwia Świdzińska-Jachna
Wydanie 1, 2009
ISBN 978-83-61249-27-6, ss. 392, Nr dopuszczenia: 17/2009

Cena: 24,00 zł

Zamów pisząc e-meila na adres: poczta@pracowniapersonalna.eu

Koszt wysyłki: 15,00 zł (w komplecie z Ekonomika, zeszyt ćwiczeń, cz. 1)

Zobacz szczegółowy spis treści »

Ekonomika, zeszyt ćwiczeń, cz. 1

Zawiera ok. 270 zadań dla technika ekonomisty
praca zbiorowa: Marian Pietraszewski, Krzysztof Potoczny, Marzena Frąckowiak, Radosław Repetowski, Sylwia Świdzińska-Jachna
Wyd. 1, 2009
ISBN 978-83-61249-30-6, ss. 128

Cena: 9,00 zł

Zamów pisząc e-meila na adres: poczta@pracowniapersonalna.eu

Koszt wysyłki: 15,00 zł (w komplecie z Ekonomika, podręcznik, cz. 1)

Zobacz szczegółowy spis treści »