Szkolenia dla biznesu

 1. Akademia umiejętności handlowych.
 2. Akademia umiejętności menadżerskich.
 3. Coaching.

Akademia umiejętności handlowych.

Akademia umiejętności handlowych to cykl szkoleń zaprojektowanych z myślą o ludziach, którzy w codziennej pracy zajmują się przede wszystkim sprzedażą, a co za tym idzie ścisłą współpracą z klientem. Zaproponowany cykl szkoleń obejmuje wiele nowoczesnych technik, które umożliwią poprawienie jakości i wydajności pracy przedstawiciela handlowego. Poznanie metod: budowania i utrzymywania dobrej relacji z klientem, skutecznej i atrakcyjnej prezentacji produktu oraz zarządzania sprzedażą pozwala skutecznie funkcjonować w środowisku handlowym.

Każdy z zaproponowanych poniżej szkoleń może być odrębną całością albo też poszczególne moduły szkoleń mogą tworzyćjedno szkolenie rozwijające kilka umiejętności np. warsztat pt. „Dlaczego niektórzy Przedstawiciele Handlowi prawie zawsze odnoszą sukces finansowy?”

Forma:

Wszystkie szkolenia są przeprowadzane w elastycznej formie warsztatowej, w której wykorzystywane są takie metody pracy jak:

Czas Trwania szkoleń:

Wszystkie wymienione szkolenia są zaprojektowane na jeden dzień szkoleniowy, czyli w godz. 10-18 z przerwą obiadową ok. 1,5 godz. i dwoma krótkimi przerwami.
Cena do indywidualnej negocjacji.

Cena zawiera:

Możliwości:

Poza tematami zaproponowanymi poniżej jest też możliwość stworzenia szkolenia, na które Państwo jako Firma widzicie zapotrzebowanie.

Bloki tematyczne:

 1. Dlaczego tylko niektórzy przedstawiciele handlowi odnoszą zawsze sukces finansowy? Warsztat skutecznej sprzedaży.
 2. Sekrety autoprezentacji i kierowania własnym wizerunkiem.
 3. Magia skutecznej komunikacji z klientem.
 4. Jak radzić sobie z roszczeniowym klientem ? (Warsztat- komunikacji w sytuacjach trudnych)
 5. Oto szybkie sposoby na skuteczne negocjacje z klientem.
 6. Trening odkrywania własnego potencjału – automotywacja, budowanie poczucia własnej wartości.
 7. W jaki sposób nowe odkrycie uczyniło z perswazji pozytywne narzędzie komunikacji nie tylko z trudnym klientem ”? Warsztat perswazji i manipulacji.
 8. Zarządzanie sobą w czasie, czyli jak znaleźć czas na to, co najważniejsze.
 9. Zarządzanie stresem, czyli jak budować wewnętrzną siłę.

„ Akademia umiejętności menadżerskich.”

„Akademia umiejętności menadżerskich” to cykl szkoleń zaprojektowanych z myślą o ludziach, którzy w codziennej pracy zajmują się przede wszystkim zarządzaniem ludźmi, a co za tym idzie ścisłą współpracą z nimi oraz efektywną ich motywacją. Zaproponowany cykl szkoleń obejmuje wiele nowoczesnych technik, które umożliwią poprawienie jakości i wydajności pracy Menadżera. Poznanie metod: efektywnego motywowania, kreatywnego myślenia budowania i utrzymywania dobrej relacji z pracownikami oraz zarządzania sprzedażą pozwala skutecznie funkcjonować w środowisku menadżerskim. Każdy z zaproponowanych poniżej szkoleń może być odrębną całością albo też poszczególne moduły szkoleń mogą tworzyć jedno szkolenie rozwijające kilka umiejętności np. warsztat pt. „Innowacyjne techniki zarządzania w kryzysie”

Forma:

Wszystkie szkolenia są przeprowadzane w elastycznej formie warsztatowej, w której wykorzystywane są takie metody pracy jak: Proponowany czas trwania szkolenia:

10 - 18 z przerwą obiadową od 13.30 - 14.15 oraz dwoma krótkimi przerwami.
Cena jest indywidualnie negocjowana.

Cena zawiera:

Możliwości:

Poza tematami zaproponowanymi poniżej jest też możliwość stworzenia szkolenia, na które Państwo jako Firma widzicie zapotrzebowanie.

Bloki tematyczne:

 1. Innowacyjne techniki zarządzania ludźmi w kryzysie - Dlaczego tylko niektórzy menadżerowie zawsze odnoszą sukces.
 2. W jaki sposób nowe odkrycie uczyniło z perswazji pozytywne narzędzie zarządzania”?( Ekskluzywne techniki NLP w zarządzaniu.)
 3. Trening osobowości menadżera.
 4. Warsztat kreatywnego myślenia dla menadżerów.
 5. Jak motywować siebie i pracowników.
 6. Trening umiejętności społecznych menadżera.
 7. Trening budowania własnego potencjału.

Coaching menadżerski

Proponowany czas trwania coachingu:

10 - 18 z przerwą obiadową od 13.30 - 14.15 oraz dwoma krótkimi przerwami.