Szkolenia dla nauczycieli przedszkoli, w ramach Szkoleniowych Rad Pedagogicznych.

Pracownia Inżynierii Personalnej zaprasza na Szkolenia Rad Pedagogicznych oraz coachingi dla Dyrektorów.

Firma proponuje szkolenia w trzech wersjach:

Szkolenia związane z Covidem:

 1. Nauczyciel w kryzysie COVID 19. Jak sobie radzić ze stresem i trudnymi emocjami.
 2. Znaczenie kompetencji miękkich w pracy nauczyciela w kryzysie COVID 19 i rzeczywistości VUCA.
 3. Apteczka psychologiczna, czyli jak udzielać pierwszej pomocy psychologicznej w kryzysie COVID 19.
 4. Czarny Łabędź i Antykruchość w kryzysie COVID 19, czyli jak przygotować się na powrót dzieci/uczniów do placówki?

Nowości w sezonie 2020/2021:

 1. Wychowanie ku wartościom. Szkoła w świecie zmiany.
 2. Prokrastynacja, czyli jak nie odkładać ważnych rzeczy na później w kontekście pracy nauczyciela.
 3. Zaufanie jako ważny komponent budowania relacji z uczniem i rodzicem.
 4. Charyzmatyczny nauczyciel - Budowanie autorytetu, czyli jak być potrzebnym i szanowanym dorosłym.
 5. Standardy i zasady protokołowania zebrań Rad Pedagogicznych.
 6. Budowanie samoświadomości emocjonalnej i odporności psychicznej ucznia/dziecka.

Ceny szkoleń filmowych:

- do 35 osób – 1.000 zł,

- od 35 do 50 osób – 1.300 zł,

- od 50 do 130 osób – 1.500 zł.

Ceny chochingów dla Dyrektorów:

- 2 godziny - 300 zł,

- 4 godziny - 600 zł,

- 8 godzin - 1.200 zł.

Najpopularniejsze i najczęściej zamawiane:

 1. Jak radzić sobie z roszczeniowym rodzicem?
 2. Jak bronić się przed manipulacją i krytyką rodziców?
 3. Wpływ psychologii pozytywnej na wychowanie i nauczanie.
 4. Żyrafa kontra szakal, czyli wychowanie i nauczanie w duchu Porozumienia bez Przemocy.
 5. Jak bronić się przed manipulacją i krytyką rodziców?
 6. Psychologiczne gry, w które grają dzieci ich rodzice.
 7. Jak rzeźbić mózgi cyfrowego pokolenia.
 8. Granice i konsekwencje w pracy z uczniem zamiast kar.
 9. Strategie i techniki wyciszania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
 10. Jak diagnozować i rozwijać źródło motywacji ucznia? – Teoria Autodeterminacji Deciego i Ryana
 11. Mózg ucznia miejscem pracy nauczyciela. – Motywacja, emocje, komunikacja.
 12. Nauczyciel w sytuacjach trudnych - Płaszczyzny komunikacji i typy osobowości.
 13. Kreatywny nauczyciel- kreatywne dziecko/uczeń. – Jak uczyć niestandardowego myślenia, innowacyjnymi metodami?
 14. Co mnie motywuje i popycha do przodu? Warsztat metodą Points of You.

Praktyczne i ciekawe szkolenia:

 1. Bunt na pokładzie, czyli jak radzić sobie z oporem dziecka/ ucznia i rodzica.
 2. Nauczyciel obliczu zmian społecznych – Pozytywna Dyscyplina jako efektywna metoda pracy.
 3. Daj sobie spokój, czyli empatia wobec siebie w pracy nauczyciela.
 4. Points Of You jako unikalna metoda coachingowa i kreatywne narzędzie nauczyciela.
 5. Dialog Motywujący jako narzędzie służące pozytywnej zmianie.
 6. Rodzic jako ważny partner funkcjonowania placówki.
 7. Kompetentny nauczyciel w kontekście współpracy w zespole. – Trening.
 8. Sposób na trudne dziecko/trudnego ucznia.
 9. Przywództwo sytuacyjne w klasie, czyli nauczyciel jako lider.
 10. Nowoczesne nauczanie, czyli neurodydaktyka w praktyce.

Szkolenia po liftingu:

 1. Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami ucznia?
 2. Autoprezentacja i zasady savoir-vivre w pracy nauczyciela.
 3. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby do nas mówiły?
 4. Kształcenie kompetencji społecznych ucznia.
 5. Bezpieczna placówka przyjazna dziecku/uczniowi. - Zagrożenia zewnętrzne lub/i wewnętrzne.

Ciągle na czasie:

 1. Nowoczesne nauczanie, czyli neurodydaktyka w praktyce.
 2. Teatr Kamisihibai. Teatr ilustracji do nauki i zabawy.
 3. Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela.
 4. Jak pomóc dziecku zrozumieć świat? – Bajki empatyczne.
 5. Prawa i obowiązki rodzica.
 6. Przemoc w sieci – jak zapobiegać i działać, gdy się zdarzy? – Opracowanie procedur.
 7. Sztuka arbitrażu, czyli praktyczne rozwiązywanie konfliktów między uczniami.
 8. Stres w zawodzie nauczyciela – warsztat.
 9. Rodzic z pokolenia Ikea. - Jak zrozumieć, rozmawiać i współpracować?

Efektywna współpraca z dzieckiem:

 1. Tutoring, czyli spersonalizowana metoda nauczania i wychowania.
 2. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach edukacyjnych
 3. Jak czytać z rysunku dziecka? Analiza testu rysunkowego.
 4. Ocenianie kształtujące, czyli ocenianie sprzyjające rozwojowi dziecka.
 5. Zaproszenie do świata uczniów ze spektrum zaburzeń autyzmu (autyzm, zespół Aspergera).
 6. Diagnoza indywidualnych stylów uczenia się – wzrokowcy, słuchowcy i kinestetycy.
 7. Ekskluzywne techniki NLP dla nauczycieli.
 8. Diagnoza i rozwiązywanie problemów wychowawczych.

Życie szkoły:

 1. Szkoła dobrze postrzegana, czyli inspirujące metody kreowania wizerunku placówki.
 2. Trudne sytuacje w zawodzie nauczyciela. Odpowiedzialność cywilna, prawna pracownicza, dyscyplinarna.

Ceny szkoleń dla grup:

Ceny dotyczą grup do 15 osób.