Szkolenia dla nauczycieli przedszkoli, w ramach Szkoleniowych Rad Pedagogicznych.

Nowości:

Pracownia Inżynierii Personalnej zaprasza na nowe szkolenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli:

 1. Myśleć efektywnie, czyli jak sprawniej rozwiązywać problemy w pracy nauczyciela.
 2. Lew czy ślimak? - Jakimi osobowościami są nasi podopieczni i jakie to ma znaczenie w kontakcie z nimi?
 3. Rodzic z pokolenia Ikea. - Jak zrozumieć, rozmawiać i współpracować?
 4. Jak sobie radzić z hejtem i nienawiścią?
 5. Bądź swoim Cochem – poznaj siebie i doceń.
 6. Dialog motywujący jako alternatywa dla modelu nagród i kar.
 7. Profilaktyka zachowań autodestrukcyjnych.
 8. Lekcja wychowawcza dobrze wykorzystana.
 9. Kształtowanie umiejętności społecznych ucznia/dziecka.
 10. Action Learning jako nowoczesne narzędzie nauczyciela.
 11. Słowa, od których rosną skrzydła. Metody wzmacniania dzieci/uczniów.

Szkolenia po liftingu:

 1. Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami dziecka.
 2. Autoprezentacja i zasady savoir-vivre w pracy nauczyciela.
 3. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby do nas mówiły.
 4. Jak wspierać poczucie własnej wartości.
 5. Nauczyciel w sytuacjach trudnych.

Ciągle na czasie:

 1. Strategie i techniki wyciszania dzieci w wieku przedszkolnym.
 2. Mózg przedszkolaka miejscem pracy nauczyciela. – Motywacja, emocje, komunikacja.
 3. Docenianie – trening budowania poczucia własnej wartości podopiecznych.
 4. Nowoczesne nauczanie, czyli neurodydaktyka w praktyce.
 5. Jak zdiagnozować i rozwijać źródło motywacji dziecka?
 6. Neurodydaktyka w kontekście wychowawczym w edukacji przedszkolnej.
 7. Metoda projektu jako metoda aktywnego uczenia się dziecka.
 8. Jak pomóc dziecku zrozumieć świat? – Bajki empatyczne.
 9. Apteczka psychologiczna, czyli jak udzielać dziecku pierwszej pomocy psychologicznej.
 10. Nowa podstawa programowa w przedszkolu. (Uwaga inna cena: 1.500 zł)
 11. Granice i konsekwencje w pracy z dzieckiem zamiast kar.

Najpopularniejsze i najczęściej zamawiane:

 1. Jak radzić sobie z roszczeniowym rodzicem? – trening.
 2. Wpływ psychologii pozytywnej na wychowanie i nauczanie.
 3. Żyrafa kontra szakal, czyli wychowanie i nauczanie w duchu Porozumienia bez Przemocy.
 4. Jak bronić się przed manipulacją i krytyką rodziców.
 5. Psychologiczne gry, w które grają dzieci ich rodzice.
 6. Jak rzeźbić mózgi cyfrowego pokolenia.
 7. Jak motywować siebie i swoich podopiecznych?
 8. Sztuka mediacji i negocjacji w pracy nauczyciela przedszkola.
 9. Sztuka arbitrażu, czyli praktyczne rozwiązywanie konfliktów między dziećmi.
 10. Stres w zawodzie nauczyciela – warsztat.

Efektywna współpraca z dzieckiem:

 1. Tutoring, czyli spersonalizowana metoda nauczania i wychowania.
 2. Praktyk i Mistrz Tutorigu.
 3. Empatia w przedszkolu, czyli jak działają neurony lustrzane.
 4. Jak czytać z rysunku dziecka? Analiza testu rysunkowego.
 5. Ocenianie kształtujące, czyli ocenianie sprzyjające rozwojowi dziecka.
 6. Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela.
 7. Wszystkie dzieci są zdolne, czyli jak odkryć i rozwijać talent przedszkolaka.
 8. Zaproszenie do świata dzieci ze spektrum zaburzeń autyzmu (autyzm, zespół Aspergera).
 9. Diagnoza indywidualnych stylów uczenia się – wzrokowcy, słuchowcy i kinestetycy.
 10. Ekskluzywne techniki NLP dla nauczycieli.
 11. Diagnoza i rozwiązywanie problemów wychowawczych.
 12. Teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Życie szkoły:

 1. Szkoła dobrze postrzegana, czyli inspirujące metody kreowania wizerunku placówki.
 2. Trudne sytuacje w zawodzie nauczyciela. Odpowiedzialność cywilna, prawna pracownicza, dyscyplinarna.

Ceny szkoleń dla grup:

Ceny dotyczą grup do 15 osób.