Szkolenia dla nauczycieli szkół, w ramach Szkoleniowych Rad Pedagogicznych.

Kierunki polityki oświatowej Państwa na rok 2018/2019:

 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

Nowości:

Pracownia Inżynierii Personalnej zaprasza na nowe szkolenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli:

 1. Myśleć efektywnie, czyli jak sprawniej rozwiązywać problemy w pracy nauczyciela.
 2. Lew czy ślimak? - Jakimi osobowościami są nasi podopieczni i jakie to ma znaczenie w kontakcie z nimi?
 3. Rodzic z pokolenia Ikea. - Jak zrozumieć, rozmawiać i współpracować?
 4. Jak sobie radzić z hejtem i nienawiścią?
 5. Bądź swoim Cochem – poznaj siebie i doceń.
 6. Dialog motywujący jako alternatywa dla modelu nagród i kar.
 7. Profilaktyka zachowań autodestrukcyjnych.
 8. Lekcja wychowawcza dobrze wykorzystana.
 9. Kształtowanie umiejętności społecznych ucznia/dziecka.
 10. Action Learning jako nowoczesne narzędzie nauczyciela.
 11. Słowa, od których rosną skrzydła. Metody wzmacniania dzieci/uczniów.

Szkolenia po liftingu:

 1. Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami ucznia?
 2. Autoprezentacja i zasady savoir-vivre w pracy nauczyciela.
 3. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby do nas mówiły?
 4. Jak wspierać poczucie własnej wartości.
 5. Lekcja wychowawcza efektywnie wykorzystana.
 6. Nauczyciel w sytuacjach trudnych.

Ciągle na czasie:

 1. Strategie i techniki wyciszania dzieci w wieku szkolnym.
 2. Mózg ucznia miejscem pracy nauczyciela. – Motywacja, emocje, komunikacja.
 3. Docenianie – trening budowania poczucia własnej wartości podopiecznych.
 4. Nowoczesne nauczanie, czyli neurodydaktyka w praktyce
 5. Jak diagnozować i rozwijać źródło motywacji ucznia?
 6. Neurodydaktyka w kontekście wychowawczym w edukacji szkolnej.
 7. Metoda projektu jako metoda aktywnego uczenia się dziecka.
 8. Jak pomóc dziecku zrozumieć świat? – Bajki empatyczne.
 9. Apteczka psychologiczna, czyli jak udzielać pierwszej pomocy psychologicznej.
 10. Nowa podstawa programowa w przedszkolu. (Uwaga inna cena: 1.500 zł)
 11. Granice i konsekwencje w pracy z uczniem zamiast kar.

Najpopularniejsze i najczęściej zamawiane:

 1. Jak radzić sobie z roszczeniowym rodzicem? – trening
 2. Wpływ psychologii pozytywnej na wychowanie i nauczanie.
 3. Żyrafa kontra szakal, czyli wychowanie i nauczanie w duchu Porozumienia bez Przemocy.
 4. Jak bronić się przed manipulacją i krytyką rodziców.
 5. Psychologiczne gry, w które grają uczniowie ich rodzice.
 6. Jak rzeźbić mózgi cyfrowego pokolenia.
 7. Jak motywować siebie i swoich podopiecznych?
 8. Sztuka mediacji i negocjacji w pracy nauczyciela.
 9. Sztuka arbitrażu, czyli praktyczne rozwiązywanie konfliktów między dziećmi.
 10. Stres w zawodzie nauczyciela – warsztat.

Efektywna współpraca z dzieckiem:

 1. Tutoring, czyli spersonalizowana metoda nauczania i wychowania.
 2. Praktyk i Mistrz Tutorigu.
 3. Jak czytać z rysunku dziecka? Analiza testu rysunkowego.
 4. Ocenianie kształtujące, czyli ocenianie sprzyjające rozwojowi dziecka.
 5. Zaproszenie do świata uczniów ze spektrum zaburzeń autyzmu (autyzm, zespół Aspergera).
 6. Diagnoza indywidualnych stylów uczenia się – wzrokowcy, słuchowcy i kinestetycy.
 7. Ekskluzywne techniki NLP dla nauczycieli.
 8. Diagnoza i rozwiązywanie problemów wychowawczych.

Życie szkoły:

 1. Szkoła dobrze postrzegana, czyli inspirujące metody kreowania wizerunku placówki.
 2. Trudne sytuacje w zawodzie nauczyciela. Odpowiedzialność cywilna, prawna pracownicza, dyscyplinarna.

Ceny szkoleń dla grup:

Ceny dotyczą grup do 15 osób.