Szkolenia dla nauczycieli szkół, w ramach Szkoleniowych Rad Pedagogicznych.

Nowości:

Pracownia Inżynierii Personalnej zaprasza na Szkolenia Rad Pedagogicznych, Coachingi dla Dyrektorów i zajęcia z uczniami oraz rodzicami.

Wykłady motywujące:

 1. Nauczyciel jako mówca motywujący
 2. Pełna moc możliwości. – Dialog Motywujący.

Warsztaty i treningi:

 1. Warsztat interwencyjny – rozwiązywanie bieżącego problemu w placówce metodą Dialogu Motywującego lub metodą Points of You.
 2. Bunt na pokładzie, czyli jak radzić sobie z oporem dziecka/ucznia i rodzica.
 3. Nauczyciel w obliczu zmian społecznych - Pozytywna Dyscyplina jako efektywna metoda pracy.
 4. Teatr Kamisihibai – teatr ilustracji do nauki i zabawy.
 5. Bądź zmianą, której pragniesz. Nowoczesne i skuteczne narzędzia wpływu.
 6. Points of You jako unikalna metoda coachingowa i kreatywne narzędzie nauczyciela.
 7. Prawa i obowiązki rodzica.
 8. Uzbrojony uczeń w szkole. – Procedury postępowania i sposoby zapobiegania.
 9. Kreatywny nauczyciel – kreatywne dziecko/uczeń. – Jak uczyć niestandardowego myślenia, innowacyjnymi metodami?
 10. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 11. Trudne sytuacje i kryzysy w pracy nauczyciela katalizatorem pozytywnych zmian.
 12. Doradztwo zawodowe odpowiedzią na trendy i wyzwania współczesnego świata.
 13. Znaczenie kompetencji miękkich w pracy nauczyciela. – Warsztat elastyczności i przystosowania do zmian.
 14. Rozwijanie umiejętności psychospołecznych dziecka/ucznia.

Coachingi dla Dyrektorów:

 1. Coaching Interwencyjny – rozwiązywanie bieżącego problemu Dyrektora w placówce.
 2. Mocne strony jako potencjał Dyrektora w Jego pracy.
 3. Trudne sytuacje w pracy dyrektora katalizatorem pozytywnych zmian.
 4. Okno, filar, fundament, czyli kim jestem dla przedszkola/szkoły. – Refleksja nad rolami jakie pełni Dyrektor.
 5. Bunt na pokładzie, czyli jak radzić sobie z oporem pracowników, dzieci/uczniów i ich rodziców.

Ceny chochingów:

2 godziny - 300 zł, 4 godziny - 600 zł , 8 godzin - 1.200 zł

Można wykupić dowolną ilość godzin.

Tutoring – cykl indywidualnych spotkań z uczniem. Trening rozwoju osobistego ucznia. Cena - 8 godzin. – 1.200 zł.

Szkolenia dla Nauczycieli z ubiegłego sezonu – CIĄGLE AKTUALNE

 1. Dialog Motywujący jako narzędzie pozytywnej zmiany.
 2. Myśleć efektywnie, czyli jak sprawniej rozwiązywać problemy w pracy nauczyciela.
 3. Znaczenie przestrzeni w uczeniu się małych dzieci.
 4. Lew czy ślimak? - Jakimi osobowościami są nasi podopieczni i jakie to ma znaczenie w kontakcie z nimi?
 5. Rodzic z pokolenia Ikea. - Jak zrozumieć, rozmawiać i współpracować?
 6. Jak sobie radzić z hejtem i nienawiścią?
 7. Profilaktyka zachowań autodestrukcyjnych.
 8. Jak kształtować człowieka Renesansu XXI wieku, czyli garść praktycznych informacji na temat twórczości, kreatywności i innowacji.
 9. Lekcja wychowawcza dobrze wykorzystana.

Kierunki polityki oświatowej Państwa na rok 2018/2019:

 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
 2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

Najpopularniejsze i najczęściej zamawiane:

 1. Jak radzić sobie z roszczeniowym rodzicem? – trening
 2. Jak bronić się przed manipulacją i krytyką rodziców?
 3. Wpływ psychologii pozytywnej na wychowanie i nauczanie.
 4. Żyrafa kontra szakal, czyli wychowanie i nauczanie w duchu Porozumienia bez Przemocy.
 5. Jak bronić się przed manipulacją i krytyką rodziców?
 6. Psychologiczne gry, w które grają dzieci ich rodzice.
 7. Jak rzeźbić mózgi cyfrowego pokolenia.
 8. Granice i konsekwencje w pracy z uczniem zamiast kar.
 9. Strategie i techniki wyciszania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
 10. Jak diagnozować i rozwijać źródło motywacji ucznia? – Teoria Autodeterminacji Deciego i Ryana
 11. Mózg ucznia miejscem pracy nauczyciela. – Motywacja, emocje, komunikacja.
 12. Nauczyciel w sytuacjach trudnych.

Praktyczne i ciekawe szkolenia:

 1. Inteligencja emocjonalna jako ważna kompetencja nauczyciela.
 2. Jak być kulturalnym nauczycielem we współczesnej szkole?
 3. Daj sobie spokój, czyli empatia wobec siebie w pracy nauczyciela.- Trening
 4. Sposób na trudnego ucznia.
 5. Dialog motywujący jako narzędzie służące pozytywnej zmianie.
 6. Mentoring, czyli przekazywanie wiedzy poprzez siłę autorytetu.
 7. Rodzic jako ważny partner funkcjonowania szkoły.
 8. Kompetentny nauczyciel w kontekście współpracy w zespole. - Trening
 9. Bezpieczna szkoła przyjazna uczniowi - Zagrożenia zewnętrzne lub/i wewnętrzne.
 10. Przemoc w sieci – jak zapobiegać i działać, gdy się zdarzy? – Opracowanie procedur.

Szkolenia po liftingu:

 1. Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami ucznia?
 2. Autoprezentacja i zasady savoir-vivre w pracy nauczyciela.
 3. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby do nas mówiły?
 4. Jak wspierać poczucie własnej wartości.
 5. Lekcja wychowawcza efektywnie wykorzystana.

Ciągle na czasie:

 1. Nowoczesne nauczanie, czyli neurodydaktyka w praktyce.
 2. Neurodydaktyka w kontekście wychowawczym w edukacji szkolnej.
 3. Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela.
 4. Jak pomóc dziecku zrozumieć świat? – Bajki empatyczne.
 5. Apteczka psychologiczna, czyli jak udzielać pierwszej pomocy psychologicznej.
 6. Sztuka mediacji i negocjacji w pracy nauczyciela.
 7. Sztuka arbitrażu, czyli praktyczne rozwiązywanie konfliktów między uczniami.
 8. Stres w zawodzie nauczyciela – warsztat.

Efektywna współpraca z dzieckiem:

 1. Tutoring, czyli spersonalizowana metoda nauczania i wychowania.
 2. Praktyk i Mistrz Tutorigu.
 3. Jak czytać z rysunku dziecka? Analiza testu rysunkowego.
 4. Ocenianie kształtujące, czyli ocenianie sprzyjające rozwojowi dziecka.
 5. Zaproszenie do świata uczniów ze spektrum zaburzeń autyzmu (autyzm, zespół Aspergera).
 6. Diagnoza indywidualnych stylów uczenia się – wzrokowcy, słuchowcy i kinestetycy.
 7. Ekskluzywne techniki NLP dla nauczycieli.
 8. Diagnoza i rozwiązywanie problemów wychowawczych.

Życie szkoły:

 1. Szkoła dobrze postrzegana, czyli inspirujące metody kreowania wizerunku placówki.
 2. Trudne sytuacje w zawodzie nauczyciela. Odpowiedzialność cywilna, prawna pracownicza, dyscyplinarna.

Ceny szkoleń dla grup:

Ceny dotyczą grup do 15 osób.