Wielokulturowość i edukacja w Polsce i na świecie

To program edukacyjny, który powstał we wrześniu 2023 roku z myślą o nauczycielach, których interesuje wielokulturowość i edukacja w różnych zakątkach świata. Celem programu jest rozwój świadomości Nauczycieli w zakresie tego, jak wygląda wielokulturowość oraz edukacja w różnych zakątkach świata, a co za tym idzie jakie są mentalne i kulturowe różnice w rożnych systemach edukacji – w różnych krajach. Służy to rozwijaniu kompetencji przyszłości nauczyciela, a co za tym idzie również ucznia w zakresie budowania społeczności wielokulturowych.

Szkolenia, które powstały w ramach projektu:

- Wielokulturowość i edukacja w strefie konfliktu.- Izrael, Palestyna, Jordania.

- Twarz Afryki. - Wielokulturowość i edukacja w najmniejszym kraju Afryki.- Gambia. Senegal

- Geneza wielokulturowości – Malta.

- Nauczyciel jako autorytet.- Korea Południowa – Najbardziej restrykcyjny system edukacji na świecie.

Edukacja wielokulturowa to proces oświatowo-wychowawczy, którego celem jest kształtowanie rozumienia odmienności kulturowych oraz przygotowanie dialogowych interakcji z przedstawicielami innych kultur.

Program kursu:

  1. Rola edukacji międzykulturowej w działalności placówek edukacyjnych
  2. Komunikacja i promocja otwarte na wielokulturowość.
  3. Partnerstwo i współpraca – kreowanie społeczeństwa tolerancyjnego, otwartego na wielokulturowość w otoczeniu.
  4. Uwzględnianie wielokulturowej perspektywy w planowaniu działań placówki edukacyjnej.
  5. Zadania placówki w budowaniu świadomości własnej tożsamości dziecka/ucznia.
  6. Jak rozmawiać o wielokulturowości w środowisku przedszkolnym/szkolnym?
  7. Praca w zespole zróżnicowanym kulturowo.
  8. Klimat przedszkola i szkoły włączającej, otwartej na różnorodność dzieci i młodzieży.

Cel kształcenia:

Poznanie definicji, teorii i przykładów związanych z wielkulturowością.

Poznanie metod wdrażania jej w środowisku przedszkolnym i szkolnym, najpierw w grupach/klasach potem w społeczności placówki.