Program merytoryczny szkolenia pt. Pedagogika Jaspera Juula

odpowiedzią na trudności wychowawcze dzieci i młodzieży.

 1. Geneza Pedagogiki Jaspera Juula.
 2. Podważenie tradycyjnego paradygmatu wychowania, w postaci kar i nagród. – Analiza.
 3. Omówienie głównych filarów idei Jaspera Juula, w kontekście narzędzi i ich zastosowania:
  • Integralość,
  • Poczucie własnej wartości i Pewność siebie,
  • Rozwój Inteligencji Emocjonalnej,
  • Wsparcie w procesie edukacji,
  • Agresja jako akceptowana emocja.
 4. Omówienie liderstwa w wychowaniu w oparciu o wyżej wymienione filary.

Forma zajęć:

Program merytoryczny szkolenia pt. Efektywna współpraca z rodzicem w kontekście jego osobowości.

 1. Przedstawienie typów osobowości: lwa, kobry, ślimaka, psa, w konkretnych, autentycznych sytuacjach, aby pokazać różnice w priorytetach rozwiązywania problemów.
 2. Omówienie możliwości spersonalizowanej komunikacji, dostosowanej do typu rodzica podczas spotkania z nim na żywo oraz podczas odpowiedzi na list lub skargę pisemną.
 3. Budowanie pewności siebie nauczyciela, w zakresie współpracy z rodzicem.

Korzyści dla nauczycieli z odbytego szkolenia:

Forma: