Diagnoza i rozwiązywanie problemów wychowawczych - warsztat.

Dla kogo:

Forma:

Cele:

Program merytoryczny:

„Umiejętności terapeutyczne nauczyciela”. Kurs pomocy psychologicznej dla nauczycieli

Poprawa nastroju osoby przeżywającej problemy stanowi pewien proces , którego istotą jest przekonanie, że ten kto oferuje jej pomoc, pragnie nawiązać z nią bliski kontakt i darzy ją szacunkiem. Relacja między osobą udzielającą pomocy a osobą potrzebującą wsparcia pełni więc najważniejszą rolę. Dobry kontakt sprawia, że czujemy się doceniani i nie osądzani Akceptacja z zewnątrz pozwala nam znaleźć rozwiązanie naszych problemów. ”Kurs pomocy psychologicznej” uczy budowania odpowiedniej relacji i świadomości, że aby rozpocząć proces przemiany, musimy:

Aby umożliwić dalszy proces przemiany, musimy pomóc rozmówcy:

Dla kogo:

Cele:

Forma:

Program merytoryczny:

  1. Na czym polega umiejętność udzielania pomocy psychologicznej?
  2. Szacunek dla osoby, której pomagamy.
  3. Jak skuteczniej zachęcać do rozmowy?
  4. Umiętność zachęcania innych do kontynuowania rozmowy.
  5. Pomaganie innym w osiąganiu lepszego samopoczucia.
  6. Koncentrowanie się na zasadniczym problemie.
  7. Poszukiwanie rozwiązań.
  8. Pomaganie innym w rozwiązywaniu codziennych problemów.
  9. Jak dbać o ciągłość relacji?
  10. Jak troszczyć się o siebie?

Psychologiczne pomaganie dziecku wykorzystywanemu seksualnie i jego rodzinie.

Wiele osób nie rozumie mechanizmów psychologicznych przemocy seksualnej wobec dzieci i nie zna form postępowania z ofiarą i jej rodziną. Mało kto wie, czym jest taka przemoc, czy można jej zapobiegać jak leczyć jej psychologiczne i somatyczne konsekwencje. Z tej niewiedzy rodzi się bezradność i wypieranie ze świadomości tej okrutnej formy krzywdzenia dzieci. Warsztat służy poznaniu zagadnienia i możliwości działania i zapobiegania.

Dla kogo:

Program merytoryczny:

Forma:

Cele:

„Rozwiązywanie konfliktów w grupie uczniowskiej”

Dla kogo:

Forma:

Cele:

Program:

„Jak radzić sobie z roszczeniowym rodzicem” - komunikacja w sytuacjach trudnych

Warsztat składa się z trzech bloków: sztuki rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji oraz perswazji i podświadomego wpływu na rozmówcę. Pozwala zapoznać się z sekretami języka podświadomości, dowiedzieć się jak bardzo istotny w kontaktach z rodzicami jest dobór słów i formułowanie zdań ale też przekonuje, że istnieje drugi, nieznany język, którego używa nasza podświadomość.

Dla kogo:

Cele:

Elastyczna forma:

Program merytoryczny:

BLOK I: CO TO JEST SKUTECZNA KOMUNIKACJA Z RODZICEM?

BLOK II: SZTUKA PERSWAZJI W KONTAKTACH Z TRUDNYM RODZECEM.

BLOK III: GRANICE ASERTWYWNIŚCI.