Psychoterapia

Psychoterapia

Psychoterapię można przyrównać do małży. Małż bowiem tworzy perłę z ziarnka pisaku, które dostało się do muszli i go uwiera. Tworzy on wtedy gładką, ochronną powłokę wokół ziarenka; dzięki niej czuje ulgę i dyskomfort znika. Tak powstaje piękna perła. Dla małża nieprzyjemne doznanie staje się zaczątkiem czegoś nowego. Podobnie psychoterapia pomaga stworzyć coś dobrego z tego, co obecnie nam przeszkadza; pomaga nabyć umiejętności, które poprawiają nastrój i przydadzą się na długo po tym jak, jak uporamy się ze swoimi obecnymi nastrojami.

Psychoterapia pomaga w leczeniu zaburzeń nastroju, takich jak: depresja, lęk, złość, napady paniki, zazdrość, poczucie winy, wstydu ale może też pomóc w rozwiązaniu problemów w związkach, radzeniu sobie ze stresem, podniesieniu samooceny, wyzbyciu się lęków i nabyciu większej pewności siebie.

Psychoterapia uczy rozpoznawać myśli, nastroje, zachowania i reakcje fizjologiczne towarzyszące zarówno mało znaczącym sytuacjom , jak i najważniejszym wydarzeniom w naszym życiu. Uczy badać znaczenie i przydatność najróżniejszych myśli, które nas nachodzą w ciągu dnia oraz zmieniać wzorce myślenia, które każą nam tkwić w dysfunkcyjnych związkach oraz pielęgnować negatywne nastroje i zachowania. Uczy wprowadzać zmiany w życiu, gdy określone myśli ostrzegają nas o problemach, które trzeba rozwiązać.

Psychoterapia indywidualna, par, rodzin:

Wszystkie sesje proszę umawiać telefonicznie.